Odległość z Łęczna

Odległość w linii prostej

Bezpośrednia odległość pomiędzy Łęczna a Warszawa wynosi 165 km.

Łęczna (Ludność : 21 689) znajduje się w lubelskie. Warszawa (Ludność : 1 720 398) znajduje się w mazowieckie. lubelskie i mazowieckie są zarówno w Polska. Polska znajduje się w Europa.

Podróż samochodem

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Łęczna a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .

Podróż koleją

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Łęczna a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .