Odległość z Łuków

Odległość w linii prostej

Bezpośrednia odległość pomiędzy Łuków a Warszawa wynosi 100 km.

Łuków (Ludność : 30 564) znajduje się w lubelskie. Warszawa (Ludność : 1 720 398) znajduje się w mazowieckie. lubelskie i mazowieckie są zarówno w Polska. Polska znajduje się w Europa.

Podróż samochodem

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Łuków a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .

Podróż koleją

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Łuków a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .