Odległość z Antarktyda

Odległość w linii prostej

Bezpośrednia odległość pomiędzy Antarktyda a Warszawa wynosi 14 280 km.

Podróż koleją

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Antarktyda a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .