Odległość z Brzeg

Odległość w linii prostej

Bezpośrednia odległość pomiędzy Brzeg a Warszawa wynosi 289 km.

Brzeg (Ludność : 38 303) znajduje się w opolskie. Warszawa (Ludność : 1 720 398) znajduje się w mazowieckie. opolskie i mazowieckie są zarówno w Polska. Polska znajduje się w Europa.

Podróż samochodem

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Brzeg a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .

Podróż koleją

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Brzeg a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .