Odległość z Kłodzko

Odległość w linii prostej

Bezpośrednia odległość pomiędzy Kłodzko a Warszawa wynosi 363 km.

Kłodzko (Ludność : 28 249) znajduje się w dolnośląskie. Warszawa (Ludność : 1 720 398) znajduje się w mazowieckie. dolnośląskie i mazowieckie są zarówno w Polska. Polska znajduje się w Europa.

Podróż samochodem

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Kłodzko a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .

Podróż koleją

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Kłodzko a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .