Odległość z Okreg

Odległość w linii prostej

Bezpośrednia odległość pomiędzy Okreg a Warszawa wynosi 223 km.

Okreg (Ludność : 177 040) znajduje się w Małopolskie. Warszawa (Ludność : 1 720 398) znajduje się w mazowieckie. Małopolskie i mazowieckie są zarówno w Polska. Polska znajduje się w Europa.

Podróż samochodem

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Okreg a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .

Podróż koleją

Obliczanie długości trasy...

Długość trasy samochodowej pomiędzy Okreg a Warszawa wynosi   km.
Czas podróży wynosi w przybliżeniu  .